Cài đặt Google Play Store lên BlackBerry 10

Chào các bạn,
Như vậy, sau khi BlackBerry 10 được cập nhật phiên bản 10.3 thì chúng ta đã có thêm Amazone – kho ứng dụng của hãng cùng tên, chứa các ứng dụng Android. Ngoài ra, trước đó chúng ta có Snap cũng là một kho ứng dụng có thể cài trực tiếp trên BlackBerry 10.

Continue reading

Advertisements