[Offical] OS 10.2.1.2228 (Software Release 10.2.1.2156)

Hôm nay, nhà mạng T-Mobile Mỹ đã chính thức phát hành phiên bản OS 10.2.1.2228 (Software Release 10.2.1.2156). Các bạn có thể dùng Sachesi để Update không mất dữ liệu theo thông số:

  • Country: 310
  • Carrier: 160
  • Device: Z10 – Variant: STL 100-3
  • or Device: Q10 – Variant: SQN 100-5

Continue reading

Advertisements