[Native] RSS Savvy, trình đọc RSS cho BlackBerry 10

RSS Savvy là phần mềm đọc RSS hết sức cần thiết cho BlackBerry 10. Trong bối cảnh BlackBerry Devs còn đang mải mê chăm chút, cải thiện, bổ sung những tính năng mới cho HDH, chúng ta không thể chờ đợi một phần mềm tương tự như Social Feeds được. RSS Savvy là một giải pháp không tồi chút nào!

RSS Savvy được phát triển bởi Andrew Cundill phần mềm được đánh giá rất cao trên BlackBerry World. RSS Savvy đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một phần mềm đọc RSS phải có, ngoại trừ hiện nay chưa có thông báo tin mới. Thực tế, đây là giới hạn chung của BB10, không riêng gì RSS Savvy. Vì vậy, chúng ta sẽ bỏ qua đánh giá này và cá nhân mình tạm thời chấp nhận nó như một phần mềm đọc RSS hoàn hảo nhất.
Mặc định của chương trình được Add rất nhiều RSS của các trang báo nổi tiếng bằng tiếng Anh; BBC, Yahoo, Newyork Times… nếu bạn nào không thích, có thể Remove nó đi và tự tạo List RSS cho riêng mình. Ngoài ra, các bạn còn có thể tạo Tabs cho nó, Tab sẽ được nằm ở thanh ngang bên dưới (Bottom Bar)
Các tính năng chính:
An RSS Feed Reader, Aggregator and Organizer, RSS-Savvy is an easy way to pull together and organize all your RSS and Atom feeds.
Features include:
– Rich, snappy UI combines photos and headlines.
– Share your favorite articles on Facebook, Twitter, Email, BBM and others.
– Organize your feeds across any number of configurable tabs to group information in a way that makes sense to you.
– Optional “Reader Mode” strips adverts and makes easy reading.
– Mark-read support, unread counts, mark-tab-read.
– Expand items in place to reveal more.
– Full article viewing in app – no more hopping in and out of the browser as with other apps.
– Add feeds directly from the browser (long press URLs anywhere on the device and share them to RSS Savvy)
– Choose from our extensive live Catalog of feeds.
– Enter a web page and we’ll scan it for feeds for you.
– Or, perhaps you’ll be happy with the default set of subscriptions that cover World News, Sport, Technology, Entertainment, Business and more…
– Search bar filters articles as fast as you can type.
– Swipe down to Refresh.
– Native, fluid, not an Android port.
 
Upgrade to FeedMinder to support development and enjoy these additional features…
 
– Twitter integration – combine all your Twitter and RSS feeds like the Social Feeds app on BBOS.
– Hub Notifications, Polling, Active Frames, Priority Hub.
– Configure rules to only be notified of specific topics, friends or feeds so notifications don’t become a nuisance. 
– Drill-down on Tweets, follow users, view hashtag searches, Retweet, Reply.
– Choose a light or dark theme.
Giao diện phần mềm:
Giao diện chính của chương trình và các trang mình theo dõi
Menu tác vụ của chương trình/ Chia sẻ một tin tức qua Facebook/ Twitter…
Chế độ đọc thường/ Chế độ Reader với nền đen (mặc định theo Darktheme của máy)
Quản lý Tabs/ Add Feed
 Download miễn phí trên BlackBerry World
appworld
Advertisements
By CatchSoul Posted in Tricks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s